Data

Zapraszamy na Festiwal “IMPULSE POLSKOŚCI”

Kompleks restauracyjno-hotelowy „Kraków” wraz ze Związkiem Polaków Ukrainy zaprasza na Festiwal „IMPULSE POLSKOŚCI”. która odbędzie się 27 września pod adresem Kijów, Brześć Litewskie Szosy, 8a! Wolne wejście. Start o godzinie 13:00

"ІМПУЛЬС Полькості", Impuls polskości

Program Festiwalu

13.00- 13.15 uroczyste otwarcie, przywitanie uczesników

13.15- 14.30 praca stoisk ( warsztaty)

13.15 – 13.40 wokalne

13.30 -14.00 -plastyczne

13.45 – 14.15 językowe

13.45 – 14.20 taneczne

14.30- 17.00- koncert galowy

 

Integracja

Młodzieży

Polskiej

Ukrainy

Lączy

Spoeczność

w Festiwalu biorą udział wszystkie formy twórczości, które działają w ramach promocji kultury polskiej na Ukrainie m.in.:

  • Choreografia
  • Wokal
  • Instrumentaliści
  • Recytacja
  • Teatr
  • Rękodzieło – warsztaty

„Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą”

„Projekt realizowany we współpracy z Fundacją Wolność i Demokracja”

TERMIN I MIEJSCE: 27 września 2020 r., Kijów. Zespół restauracyjno-hotelowy “KRAKÓW”

Zapraszamy!